Giá vàng miếng vượt 37 triệu đồng một lượng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn