Đà tăng chững lại, cổ phiếu ngân hàng vẫn hút nhà đầu tư

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn