Chặn đường giao dịch của tiền ảo

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn