Sai phạm tại Dự án Khai Sơn Hill: Chủ đầu tư sai có “truyền thống“

.
Sai phạm tại Dự án Khai Sơn Hill: Chủ đầu tư sai có “truyền thống“ Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn